"Wielka loteria 2013" !!!

"Wielka Loteria 2013" od środy 1 maja do niedzieli 5 maja w szkółce roślin ozdobnych!

Rusza kolejna edycja "Wielkiej Loterii". Mamy nadzieję, że podobnie jak rok i dwa lata temu weźmiecie Państwo w niej udział.

drzewo wiśnia japońska drzewko

 

"Wielka loteria 2013" rozpoczyna się 1.05.2013r. i trwa aż do 5.05.2013r.

Aby wziąć w niej udział należy dokonać zakupów roślin na kwotę min. 20 zł, a następnie wylosować kupon konkursowy w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku. Na kuponie konkursowym znajdzie się numer nagrody, którą Państwo wygraliście. Oznacza to, że KAŻDY kupon wygrywa! Dodatkowo wśród wszystkich kuponów znajdują się 3 kupony specjalne z nagrodami głównymi, którymi są kolejno:

I nagroda - bon na zakup roślin o wartości 300 zł

II nagroda - bon na zakup roślin o wartości 200 zł

III nagroda - bon na zakup roślin o wartości 100 zł

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Wielkiej Loterii 2013".

KAŻDY kupon wygrywa !!!

Pozdrawiamy!
Dorota i Jerzy Kaczyńscy

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ – „Wielka Loteria 2013”

 

1.      Organizator i czas trwania loterii

1.1.Organizatorem loterii jest gospodarstwo ogrodnicze prowadzone przez Jerzego Kaczyńskiego z siedzibą w Kleszewie k/Pułtuska.

1.2.Loteria rozpoczyna się z dniem 1.05.2013r. i trwać będzie do dnia 05.05.2013r.

2.      Warunki uczestnictwa w loterii.

2.1.Uczestnikiem loterii może być każda osoba pełnoletnia, która w dniach 1.05-05.05.2013r. dokona zakupów w gospodarstwie ogrodniczym Jerzego Kaczyńskiego na kwotę min.20 zł.

3.      Zasady przeprowadzenia loterii.

3.1.Uczestnik po dokonaniu zakupów na kwotę min.20 zł ma prawo do jednorazowego wylosowania kuponu promocyjnego, na którym widnieje numer nagrody, którą otrzyma.

3.2.Wśród losów, znajdują się te z nagrodami głównymi, którymi są bony na zakup roślin.

4.      Nagrody w loterii i zasady ich odbioru.

4.1.Nagrodami w loterii są bony na zakup roślin o wartości:

I nagroda             300zł,

II nagroda                        200zł,

III nagroda           100zł.

4.2.Lista zdobywców głównych nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ogrody-kaczynscy.pl.

4.3.Z wygranej uczestnik może skorzystać jedynie osobiście.

4.4.Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Bon dotyczy tylko roślin ozdobnych.

5.      Postanowienia końcowe

5.1.Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej

www.ogrody-kaczynscy.pl i w siedzibie gospodarstwa ogrodniczego.

5.2.Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady loterii zawarte w  niniejszym Regulaminie.