Loteria "Ogród Pełen Niespodzianek" 2011 zakończona !!!

loteria 2011 Ogrody Kaczyńscy

 W niedzielę 26 czerwca w siedzibie szkółki, Dorota i Jerzy Kaczyńscy wylosowali trzy kupony z nazwiskami laureatów I, II i III nagrody.

LAUREATAMI zostali:

I nagroda - Pani Agnieszka Dyga

II nagroda - Pani  Lucyna Brzezińska

III nagroda - Pani Katarzyna Wróblewska

Serdecznie gratulujemy wygranych wszystkim laureatom. Cieszymy się, że tak licznie wzięliście Państwo udział w loterii.

Dorota i Jerzy Kaczyńscy

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Ogród pełen niespodzianek"

 

  1. 1. Organizator i czas trwania loterii

1.1.Organizatorem loterii jest gospodarstwo ogrodnicze prowadzone przez Dorotę i Jerzego Kaczyńskich z siedzibą w Kleszewie k/Pułtuska.

1.2.Loteria rozpoczyna się z dniem 1.05.2011r. i trwać będzie do dnia 25.06.2011r.

  1. 2. Warunki uczestnictwa w loterii.

2.1.Uczestnikiem loterii może być każda osoba pełnoletnia, która w dniach 1.05-25.06.2011r. dokona zakupów w gospodarstwie ogrodniczym Doroty i Jerzego Kaczyńskich na kwotę min.30 zł.

2.2. Osoba, chcąca wziąć udział w loterii, musi wypełnić kupon loterii promocyjnej wpisując swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

  1. 3. Zasady przeprowadzenia loterii.

3.1.Losowanie nagród odbędzie się dnia 26.06.2011r. o godz. 11.00 na terenie gospodarstwa ogrodniczego.

3.2.Właściciele gospodarstwa - Dorota i Jerzy Kaczyńscy wylosują trzy kupony z nazwiskami zwycięzców.

3.3.Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Loterii. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  1. 4. Nagrody w loterii i zasady ich odbioru.

4.1.Nagrodami w loterii są bony na zakup roślin do zrealizowania w gospodarstwie ogrodniczym:

I nagroda             300 zł

II nagroda            200 zł

III nagroda           100 zł

4.2.Lista zwycięzców zostanie ogłoszona zaraz po zakończeniu losowania oraz opublikowana na stronie internetowej www.ogrody-kaczynscy.pl.

4.3.Z wygranej uczestnik może skorzystać jedynie osobiście.

4.4.Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

  1. 5. Postanowienia końcowe

5.1.Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej

www.ogrody-kaczynscy.pl.

5.2.Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady loterii zawarte w  niniejszym Regulaminie