Konkurs plastyczny dla dzieci - ZAKOŃCZONY !!!

Pierwsza edycja konkursu plastycznego dla dzieci   pt: "Moja ulubiona roślina"   dobiegła końca. Lauretami konkursu zostali...

 

 

Nasza szkółka roślin ozdobnych jest miejscem przyjaznym rodzinie. W związku z tym zorganizowaliśmy  konkurs plastyczny skierowany do dzieci, które wraz z rodzicami odwiedzają nasza siedzibę. 

Wystarczyło jedynie, aby dziecko stworzyło samodzielną pracę plastyczną dowolną techniką o tematyce wskazanej powyżej. Stworzone dzieła, dzieci wraz z rodzicami mogli dostarczyć osobiście do biura szkółki z siedzibą w Kleszewie 42 k/Pułtuska lub przesłać pocztą na adres: 

D.J.Kaczyńscy

Kleszewo 42

06-100 Pułtusk

woj.mazowieckie

Prace składani w dniach od środy 1.05.2013r. do piątku 31.05.2013r. Komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców w sobotę 1.06.2013r. - DZIEŃ DZIECKA.

 Informacja ukazała się w Punkcie Sprzedaży naszej szkółki, na stronie internetowej www.ogrody-kaczynscy.pl. Zwycięzcy zostali powiadomieni telefonicznie.

 

Dorota i Jerzy Kaczyńscy

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 

pt:”Moja ulubiona roślina”

 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1.Organizatorem konkursu jest gospodarstwo ogrodnicze prowadzone przez Jerzego Kaczyńskiego z siedzibą w Kleszewie k/Pułtuska.

1.2.Konkurs rozpoczyna się z dniem 1.05.2013r. i trwać będzie do dnia 31.05.2013r.

1.3.Ogłoszenie nazwiska zwycięzcy odbędzie się w dniu 1.06.2013r. - DZIEŃ DZIECKA

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko, które w dniach 1-31.05.2013r. dostarczy do siedziby szkółki osobiście lub korespondencyjnie pracę plastyczną dotyczącą wyżej wymienionej tematyki.

2.2. Na odwrocie prac należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy autora.

 

3. Nagroda w konkursie i zasada jej przyznania.

3.1. W sobotę 1.06.2013r. Komisja Konkursowa wybierze jedną z prac, a jej autor otrzyma nagrodę-niespodziankę.

3.2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ogrody-kaczynscy.pl, autor zwycięskiej pracy zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie.

 

3.3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo umieszczenia zdjęcia zwycięskiej pracy wraz z jej autorem na stronie internetowej www.ogrody-kaczynscy.pl

 

3.4. Organizator nie zwraca prac plastycznych uczestnikom konkursu, po jego zakończeniu.